DBR Browar

W dniu 28.12.2018 roku spółka Dziedzice Browar Rzemieślniczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu pt.: ”Rozwinięcie działalności gospodarczej w formie wdrożenia na rynek nowych produktów i utworzenie miejsc pracy związanej z rozbudową produkcji browarniczej”. W wyniku realizacji operacji osiągnięty został cel projektu. W czerwcu 2019 roku Spółka wystąpiła o zgodę do Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą zmian w projekcie polegające na powołaniu osobnej spółki i wniesieniu do niej dotychczasowego majątku spółki komandytowej wraz z przejęciem projektu unijnego. Dziedzice Browar Rzemieślniczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach wraz z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej po otrzymaniu przedmiotowej zgody od Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w dniu 05.01.2021 roku powołała do życia nową spółkę pod nazwą:
DBR BROWAR spóła z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej i miejscem prowadzenia działalności w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 83a.
Do nowej spółki zgodnie z aktem notarialnym jej powołania i umową inwestycyjną w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa został przeniesiony cały majątek związany z projektem unijnym i umową o dofinansowanie nr 00079-6523.2-SW1210073/18

Pomysłodawca przedsięwzięcia Dziedzice Browar Rzemieślniczy Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach wraz z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w dniu 05.01.2021 roku powołali do życia nową spółkę: DBR BROWAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej i miejscem prowadzenia działalności w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 83a. Projekt realizowany jest w ramach środków finansowych pochodzących z „Funduszu Zalążkowego Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego w ARR S.A.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej jako wsparcie finansowe dla komercjalizacji innowacyjnego pomysłu pn.: „Innowacyjny sposób logistyki i wyszynku piwa. Beskidzki Akcelerator Technologiczny ARR S.A. jest kontynuacją Projektu „TechnoBIT Venture - wiedza i kapitał dla innowacji” współfinansowanego w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nowa Spółka produkuje i sprzedaje świeże, niefiltrowane naturalne piwo uwzględniając nowoczesne trendy w dystrybucji. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony, posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000879223

Beskidzki Akcelerator Technologiczny ARR S.A. jest kontynuacją Projektu „TechnoBIT Venture - wiedza i kapitał dla innowacji” współfinansowanego w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka